Regisztráció

Személyes adatok

  • *
    A címke részletesebb ismertetését tartalmazó eszközleírás példája
  • *
  • *
  • *
  • *
  •  
  •  

TITOKTARTÁS

Adatvédelmi szabályzat
A termékek www.oshungary.hu oldalról történő megvásárlásához regisztráció és a személyes adatok adatlapon való megadása szükséges. A megadott személyes adatokat az OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. a személyes adatok védelmére vonatkozó törvénynek megfelelően az alábbi célokra használja fel:
1. A szerződés feltételeivel és végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére.
2. E-mail címre történő tájékoztatásra, reklámanyagok küldésére, amennyiben a felhasználó erre igényt tart (tájékoztatást kér, feliratkozik a hírlevélre vagy egyéb hozzájárulás formájában).
A fenti célok érdekében történő adatfeldolgozás automatizált és nem automatizált egyben az adatgyűjtés céljainak végrehajtása során. Speciális biztonsági intézkedések akadályozzák az adatvesztést, az illegális vagy nem megfelelő használatot, illetve az illetéktelen hozzáférést.
Az adatszolgáltatás 1. pontban említett célokra történő megtagadásával a vásárlás nem engedélyezett a www.oshungary.hu oldalról. Ezzel szemben, ha a 2. pontban felsorolt célokra történik az adatszolgáltatást visszautasítása, az nem befolyásolja a weboldalról való vásárlás lehetőségét. Az adatokat az OS Hungary felügyeli. Az összegyűjtött adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve, ha azt a szerződés megkötése, vagy teljesítése megköveteli, illetve ha azt a törvény, rendszabályok vagy bírósági eljárás előírja. Az OS Hungary Kft. részére rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag az adatfeldolgozásért felelős személy számára - a felhasználóval való megfelelő kapcsolattartás céljából - hozzáférhetőek.

  • *